Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Penning 1546 – sm 225a

ex 1.

kvalitet 1)(1/1+, “något korroderad”, (app 948)

Mynthusets auktion (okt 1989) –>?

(Mynthusets foto)

ex 2.

kvalitet 1/1+)(1?, “liten kantskada, frånsidan missfärgad, korrosion”

Jan Björnhagers samling (-2007) –> Anders Frösells samling (2007-2009) –> MISAB 1 (2009) –>?

(Foto MISAB 1)