Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Mark – Svartsjö – Typ 2

Myntfakta:

Svartsjö     1544      ca 32-36 mm      12,02 g     50% silver

Upplaga: okänt (182574 ex 1544 men då ingick även typ 1 och 3)  

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich

Gamla sm 181

Nya sm 188

RR

(Foto MISAB 27)