Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 2 Öre klipping – Svartsjö

Myntfakta:

Svartsjö     1543      ca 16-17 mm     3,00 g     50% silver

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich

Gamla sm 219

Nya sm 231

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)