Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/4 Daler Svartsjö – Typ 2

Myntfakta:

Svartsjö     1544, 1545, 1547, 1549 och 1550      ca 28-30 mm      7,31 g     95,3% silver                              

Myntmästare: Hans Hansson (mm “ekollon”)     

Gravörer: Ulrich (1541-1546)

                Erik Olofsson (1546-1550)

ÅrUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:115442388 ex (typ 1+2)177170unik KMK
Typ 2:2154512777 ex178171RRRR
Typ 2:31547okänt179172unik KMK
Typ 2:41549okänt180173endast off.saml?
Typ 2:51550okänt181174endast off.saml?

(Foto Galerie des Monnaies 24)