Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 12 Öre klipping – Svartsjö

Myntfakta:

Svartsjö     1543      ca 22×23 mm     18,03 g     50% silver

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich

Gamla sm 217

Nya sm 229

RRRR

(Foto MISAB 19)