Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Öre – Svartsjö – Typ 1

Myntfakta:

Svartsjö)(Västerås     “31” (1543)      ca 21-24 mm      1,67 g     14,1% silver

Upplaga: okänt  

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich

Gamla sm 68

Nya sm 214

RRR

Typen är präglad i Svartsjö 1543, men frånsidesstampen kommer från Västerås. (Foto MISAB 13)