Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 15 Öre klipping – Svartsjö

Myntfakta:

Svartsjö     1543      ca 22×23 mm     22,53 g     50% silver

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich

Gamla sm 216

Nya sm 228

RR

(Foto MISAB 15)