Raritetssidan – Gustav Vasa – 2 Öre 1546

ex 1.

Sven Svenssons samling (ss1125) –> SNF 154:14 (2007) –> Karl-Åke –> Cocitos samling

(privat foto)

ex 2.

Svensk Mynthandel (2023) –>?

Micke på Svensk Mynthandel håller sig steget före; han skickade den här bilden redan ett halvår innan Gustav Vasas sidor påbörjades.

ex 3.

kvalitet 1/1?, “ojämn plants, korroderad”

samling Bonde på Eriksberg –> Nordlinds auktion “Bonde 5” (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 4.

kvalitet 1, “mycket stora kantskador”

C.O. Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –>?

(Foto Ahlström 5)