Typsamlingssidan – Fredrik I – Riksdalervalörer

2 Riksdaler      1727

Dubbelporträtt

(Foto Schmitz katalog)

1 Riksdaler     Typ 1      1723-1728, 1730-1731 och 1733

(Foto MISAB 16)

1 Riksdaler     Typ 2      1727

Första dubbelporträttet

(Foto MISAB 16)

1 Riksdaler     Typ 3      1731

Andra dubbelporträttet    

(Foto MISAB 10)

1 Riksdaler     Typ 4      1731-1738

(Foto MISAB 21)

1 Riksdaler     Typ 5      1738-1744 och 1746-1748

(Foto MISAB 29)

1 Riksdaler     Typ 6      1748

Serafimerkedja kring rund sveasköld

(Foto MISAB 29)

1 Riksdaler     Typ 7      1750-1751

Serafimerkedja kring stora riksvapnet

(Foto MISAB 12)

1/2 Riksdaler     Typ 1      1723-1724 och 1726

(Foto MISAB 20)

1/2 Riksdaler     Typ 2      1733-1734

(Foto MISAB 12)

1/2 Riksdaler     Typ 3      1736

(Foto MISAB 29)

1/2 Riksdaler     Typ 4      1750

Serafimerkedja

(Foto MISAB 16)

1/4 Riksdaler     Typ 1      1723-1724 och 1726

(Foto MISAB 15)

1/4 Riksdaler     Typ 2      1736

(Foto MISAB 19)

1/4 Riksdaler     Typ 3      1748

Serafimerkedja kring rund sveasköld

(Foto MISAB 17)

1/4 Riksdaler     Typ 4      1750

Serafimerkedja kring stora riksvapnet

(Foto MISAB 17)