Typsamlingssidan – Fredrik I – Riksdalervalörer

2 Riksdaler     Typ 1      1723       

“Krellmynt”

(Foto SBC 43)

2 Riksdaler      Typ 2      1727

Dubbelporträtt

(Foto Schmitz katalog)

1½ Riksdaler     1727  

(Foto Bonde 1)

1 Riksdaler      Typ 1      1721

Jubileumsriksdalern 1721

(Foto MISAB 16)

1 Riksdaler     Typ 2      1723

“Krellmynt”

(Foto Bonde 5)

1 Riksdaler     Typ 3      1723-1728, 1730-1731 och 1733

(Foto MISAB 16)

1 Riksdaler     Typ 4      1727

Första dubbelporträttet

(Foto MISAB 16)

1 Riksdaler     Typ 5      1731

Andra dubbelporträttet    

(Foto MISAB 10)

1 Riksdaler     Typ 6      1731-1738

(Foto MISAB 21)

1 Riksdaler     Typ 7      1738-1744 och 1746-1748

(Foto MISAB 29)

1 Riksdaler     Typ 8      1748

Serafimerkedja kring rund sveasköld

(Foto MISAB 29)

1 Riksdaler     Typ 9      1750-1751

Serafimerkedja kring stora riksvapnet

(Foto MISAB 12)

1/2 Riksdaler     Typ 1      1723

“Krellmynt”

(Foto MISAB 8)

1/2 Riksdaler     Typ 2      1723-1724 och 1726

(Foto MISAB 20)

1/2 Riksdaler     Typ 3      1733-1734

(Foto MISAB 12)

1/2 Riksdaler     Typ 4      1736

(Foto MISAB 29)

1/2 Riksdaler     Typ 5      1750

Serafimerkedja

(Foto MISAB 16)

1/4 Riksdaler     Typ 1      1723-1724 och 1726

(Foto MISAB 15)

1/4 Riksdaler     Typ 2      1736

(Foto MISAB 19)

1/4 Riksdaler     Typ 3      1748

Serafimerkedja kring rund sveasköld

(Foto MISAB 17)

1/4 Riksdaler     Typ 4      1750

Serafimerkedja kring stora riksvapnet

(Foto MISAB 17)