Raritetssidan – Gustav Vasa – Stockholm 1534-1560

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Daler
typ 1
1534Baretten988 kända ex105
1 Daler
typ 2
1534Kronan9912 kända ex106
1 Daler
hybrid
1534Kronans åtsidaBarettens frånsida100unik i
Uppsala
107
1 Daler
typ 3
1534Svärdet1013 kända ex108
1 Daler
typ 4
1534Spiran1025 kända ex109
1 Daler
typ 4
1535dolitet huvud103a15 kända ex110a
1 Daler
typ 4
1535dostörre huvud103b2 kända ex110b
1 Daler
typ 5
1537104endast
off.saml?
111
1 Daler
typ 6
1559HelskäggADIVVA105ganska
vanlig
112a
1 Daler
typ 6
1559doALIVVA4 kända ex112b
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1/2 Daler typ 115341062 kända ex113
1/2 Daler typ 215371071 känt ex114
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1/4 Daler15341083 kända ex115
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
16 Öre (2 Mark)1556109endast off.saml?116
16 Öre (2 Mark)15571101 känt ex117
16 Öre (2 Mark)15581113 kända ex118
16 Öre (2 Mark)1559DALORVM112sällsynt119a
16 Öre (2 Mark)1559DATORVM7 kända ex119b
16 Öre (2 Mark)1559åtsidesstamp
från Svartsjö
unik hos Antell119c
16 Öre (2 Mark)15601137 kända ex120
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1 Mark
typ 1A
15361147 kända ex121
1 Mark
typ 1A
1537115a1 känt ex122a
1 Mark
typ 1B
1537mindre huvud115b8 kända ex122b
1 Mark
typ 2
1556bladkrans11611 kända ex123a
1 Mark
typ 2
1556pärlringunik hos Antell123b
1 Mark
typ 3
1557SWECIE117ganska vanlig124a
1 Mark
typ 3
1557SWCIE2 kända ex124b
1 Mark
typ 3
1558okänd gravör
båda sidorna
118ganska vanlig125
1 Mark
typ 4
1558Olofssons åtsida
okänd frånsida
fler än 15 ex126
1 Mark
typ 4
1558Olofsson på båda
sidorna, BEATVS
1198 kända ex127a
1 Mark
typ 4
1558BEAVS2 kända ex127b
1 Mark
typ 4
1559120ganska vanlig128
1 Mark
typ 4
1560121vanlig129
årVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya sm-nr
1/2 Mark
typ 1
1536stor sköld122endast off.saml?130a
1/2 Mark
typ 1
1536liten sköldendast off.saml?130 b
1/2 Mark
typ 2
1536OMNIS POTESTAS
DEO EST
123endast off.saml?131
1/2 Mark
typ 3
1536SI DEVS PRO
NOBIS QVIS 9 NOS
1245 kända ex132
1/2 Mark
typ 3
15371536 års åtsida
= liten bild
3 kända ex
1/2 Mark
typ 3
1537större bild
rund sköld
125fler än 15 ex133
1/2 Mark
typ 4
1537spetsig sköld126unik i Göteborg134
1/2 Mark
typ 5
1556127endast off.saml?135
1/2 Mark
typ 6
1557128sällsynt136
1/2 Mark
typ 6
1558okänd gravör1299 kända ex137
1/2 Mark
typ 7)(6
1558Olofssons åtsida
okänd frånsida
1301 känt ex138
1/2 Mark
typ 7
1559Olofsson som gravör
Stockholmsstampar
endast off.saml?139a
1/2 Mark
typ 7
1559åtsidesstamp från Åbo=
blad ovanför porträttet
1318 kända ex139b
1/2 Mark
typ 7
1560stamp från Åbo
“60” i skölden
1327 kända ex140a
1/2 Mark
typ 7
1560stamp från Stockholm
“60” i skölden
5 kända ex140b
1/2 Mark
typ 7
1560“1560” i omskriften133aendast off.saml?140c
1/2 Mark
typ 7
1560stamp från Åbo
“60” i omskriften
133b1 känt ex140d
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
2 Öre
typ 1
153613411 kända ex141
2 Öre
typ 1
1537årtalet på
åtsidan
1356 kända ex142
2 Öre
typ 2
1557årtalet på
frånsidan
1369 kända ex143
2 Öre
typ 2
15581371 känt ex144
2 Öre
typ 3
1559138sällsynt145
2 Öre
typ 3
15601559 års porträtt
med harnesk
13913 kända ex146a
2 Öre
typ 3
1560utan harnesk2 kända ex146b
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
4 Penningar15591404 kända ex147
4 Penningar1560“1560”141a6 kända ex148a
4 Penningar1560“60”141bfler än 15 ex148b