Raritetssidan – Gustav Vasa – 1/2 Mark 1558 – Stockholm – sm 138

Olofssons åtsida och (förmodligen) Host Höijers frånsida

ex 1.

“very fine”

Lars Emil Bruuns samling nr 411 –> Hess auktion i Frankfurt (1914) –>?–> Sven Svenssons samling nr 1168 (1914-1987) –> SNF 118 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 93 (1989) –> Jan Hyllengren?

(Foto från Schmitz katalog)