Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Daler Stockholm – Typ 4

“Spiran”

Myntfakta:

Stockholm     1534-1535      ca 38-41 mm      29,44 g     95,3% silver                                              (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Anders Hansson     

Gravör: okänt

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 4:11534109102RRR
Typ 4:2a1535litet huvud110a103aR
Typ 4:2b1535större huvud110b103bRRRR

Den vanligare varianten med ett oproportionerligt litet huvud. Förekommer både 1534 och 1535. (Foto MISAB 21)

1535 gjorde man en ny åtsidesstamp med bättre proportioner på porträttet. Den kom dock förmodligen inte så mycket till användning eftersom varianten är extremt sällsynt. (Foto Bonde 3)