Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 4 Penningar – Stockholm

Myntfakta:

Stockholm     1559-1560      ca 15-17 mm      0,97 g     12,5% silver

Upplaga: okänt   

Myntmästare: Jost Höijer    

Gravör: Erik Olofsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11559147140RRR
Typ 1:2a1560“1560”148a141aRR
Typ 1:2b1560“60”148b141bfler än 15 ex

Årtalet hittar man i åtsidans omskrift. I det här fallet är det “60”, men det kan också vara “59” eller “1560”. (Foto Nordlinds auktion 2006)