Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Daler Stockholm – Typ 1

“Baretten”

Myntfakta:

Stockholm     1534      ca 38-41 mm      29,44 g     95,3% silver m                                              (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Anders Hansson     

Gravör: okänt

Gamla sm 98

Nya sm 105

RR

Sveriges första Daler! (Foto från SM-boken)