Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Mark – Stockholm – Typ 4

Myntfakta:

Stockholm     1558-1560      ca 32-36 mm      12,02 g     50% silver

Upplaga: okänt   

Myntmästare: Jost Höijer    

Gravör: Erik Olofsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 4:11558okänd gravör frånsidan126fler än 15 ex
Typ 4:2a1558Olofsson båda sidorna, BEATVS127a119RR
Typ 4:2b1558BEAVS127bRRRR
Typ 4:31559128120ganska vanlig
Typ 4:41560129121vanlig

Erik Olofsson som gravör till båda sidorna. (Foto MISAB 43)

Myntningen i Stockholm återupptogs 1556, men vem som var gravör de första åren är inte känt. När Olofsson började jobba där 1558 fanns tydligen en användbar stamp från den tidigare gravören kvar, och den använde man då tillsammans med Olofssons åtsidor. Bilden visar en jämförelse mellan 1558 års båda frånsidor, med Olofssons till höger. Det är den stora kronan som är det bästa kännetecknet.