Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Daler 1534 – “Kronan”

ex 1.

kvalitet 1+/01

(app 480)

Israel Berghmans samling –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1947) –> St.Louis Coins –> Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –>?

(Foto Ahlström 8)

ex 2.

kvalitet 1+/01

(app 480 = kronans vänstra spets före L)

Erimitaget i St. Petersburg –> Felix Schlessingers auktion 10 “Erimitagets dubbletter” (1933) –>?–> Håkan Kinnbergs Moneta, Göteborg lagerlista 6 (1958) –> Bernhard F. Brekke (1958-1977) –> Ahlström 15 (1977) –> Jernbecks samling (1977-1998) –> Ahlström 58 (1998) –> Hans Hirsch –>?–> Nordlinds auktion 2006 –> Andreas Kaiser (Künkers ombud) –> Künker 331 (2020) –> Leif J:s samling

Appelgren delade upp denna typ i två varianter (app 479 och app 480) beroende på att det är två frånsidesstampar som använts. Skillnaden ser man lättast på kronans vänstra spets i förhållande till omskriften. (Nordlinds foto)

ex 3.

kvalitet 1+/01

(app 479 = kronans vänstra spets vid O)

auktion i Danmark (1910) –>?–> Sven Svenssons samling (ss1021) –> SNF 55 (1964) –> C.O. Algårds samling –>?–> Sven Anderssons samling –> MISAB 33 (2019) –>?

Osäker provenienskedja eftersom vi inte har någon bild från SNF 55. Att myntet såldes på en auktion i Danmark 1910 vet vi för att Appelgren i sin lagerkatalog 82 (1950) skriver att det myntet har ett dubbelpräglat ansikte på kungen. Vem som var köpare på den auktionen vet vi inte, men troligen var det endera Berghman eller Svensson. (Foto MISAB 33)

ex 4.

“graffiti to right of king’s figure and some striking weaknesses both sides, otherwise better than very fine”

Virgil Brands samling (-1926) –> i brodern Armin Brands ägo –> i brorsdottern Jane Brand Allens ägo –> Sothebys auktion “Brand part 1” (1981) –>?

(Sothebys foto)

ex 5.

kvalitet 1+

de Geer/von Platens samling –> donerad till KMK i slutet av 1880-talet –> genom byte till Cederlunds samling i början av 1890-talet –> Stockholms Auktionsverk 1928 –> Georg de Laval — Gustav Bernströms samling –> Appelgrens lagerkatalog 82 (1950) –> Gustav W Anderssons samling –> Ahlström 33 (1986) –> Rolf Sjöbergs samling (1986-1989) –> Ahlström 40 (1989) –> Jan Hyllengren –>?–> Ahlström 45 (1992) –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 6.

kvalitet 1+

Elias Brenners samling –>?–> J.F.H. Oldenburgs samling (1893-1898) –> Bukowski 113 (1898) –> Lars Emil Bruuns samling (1898-1914) –> Hess, Frankfurt auktion (1914) –> Virgil Brands samling (-1926) –> i brodern Armin Brands ägo –> i brorsdottern Jane Brand Allens ägo –> Sothebys auktion “Brand part 4” (1983) –> Karl-Erik Schmitz samling (1983-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 54 (1989) –> Hans Hirsch –>?–> Ahlström 52 (1995) –>?

Den lilla repan på kappan bredvid kungens lår syns även på bilden i Bruuns katalog och i Bukowskis katalog finns Bruun antecknad som köpare. Uppgiften att detta dessutom ska vara Brenners exemplar hittar man i Ahlström 52 vilket härstammar från en anteckning Oldenburg gjort. 1893 ska han ha gjort ett inköp från Tyskland av mynt som samtliga härstammade från Brenners samling. Dessa mynt har i Bukowskis kataloger märkts med en stjärna före objekts numret. (Sothebys foto)

ex 7.

kvalitet 1+, “frånsidan delvis svagpräglad”

Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo –>?–> Hirsch Mynthandel –> Sune Berggrens samling –> Clifford Söderbergs samling –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 55 (1989) –> Nils Lindbergs samling (1989-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 19)

ex 8.

kvalitet 1+

till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion “Bonde 5 (2009) –> Christer Berggrens samling (2009-2018) –> MISAB 27 (2018) –> PEA:s samling

Det var egentligen Håkan Westerlund som ropade in myntet på Bondes auktion, men Christer Berggren satt ju också med i lokalen och var enligt egen utsago mycket nervös. (Foto MISAB 27)

ex 9.

kvalitet 1+, “obetydliga rispor på randen, rengjord, plantsfel”

Martin Anderssons samling –> Boberg 17 (1930) –> Gunnar Ekströms samling (1930-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –>?–> MISAB 43 (2023) –>?

(Foto MISAB 43)

ex 10.

“sehr schön”

C.O. Algårds samling (-1992) –> Julius Haganders samling (1992-2012) –> Künker 208, auktion “Hagander 3” (2012) –>?–> Künker 266 (2015) –>?

(Foto Hagander 3)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “spår av uppgravering”

MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 12.

Svensk Mynthandel (-2021) –>?

(privat foto)

ex 13.

Carl Johan Nordqvists samling –> Bukowski 125 (1899) –> Oscar Wasastjernas samling (1899-1920) –> Axel Ax:on Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

Myntet är utställt i Avesta och därför är bara åtsidan tillgänglig för fotografering.

Andra försäljningar utan bild:

ex. Holmberg 55 (1901) –> Mauritz Sandberg –> till Österbottens Museum på 1950-talet

Appelgren nämner i sin lagerkatalog 82 (1950) att det även ska finnas ett exemplar i en finsk samling som håller kvalitet 1?. Det kan ju vara Wasastjernas ex han menar, trots att det var han själv som förmedlade affären åt Axel Ax:on Jonsson 1920. Men med tanke på den låga kvalitén så är det troligen Sandbergs ex.