Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Daler Stockholm – Typ 2

“Kronan”

Myntfakta:

Stockholm     1534      ca 38-41 mm      29,44 g     95,3% silver m                                              (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Anders Hansson     

Gravör: okänt

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:1153410699R
Typ 2:2utan årSkölden på stort kors107100unik i Uppsala

Som bekant präglades 4 typer av 1 Daler 1534 varav 3 hade årtalet på åtsidan. “Kronan”, som anses vara den 2:a typen i ordningen, var den enda som fick årtalet på frånsidan vid sköldens sidor. Nedan visas dock en bild på ett unikt ex utan årtal. (Foto MISAB 6)

Vid övergången mellan “Baretten” och “Kronan” använde man tydligen vid minst ett tillfälle “Barettens” frånsida tillsammans med “Kronans” åtsida och fick därmed en Daler utan årtal. Om man ska kalla den hybrid som SM-boken gör kan väl diskuteras, men nog var det en tillfällighetsprägling. (SM-bokens foto)