Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Daler – Stockholm – “Baretten”

ex 1.

kvalitet 1+/01)(1+, “frånsidan svagpräglad”

A.O. Nyholms och C.G. Boivies samlingar –> Bukowski 24 (1886) –> Herman Vogels samling (1886-1926) –> Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Nils J. Lindbergs samling (1976-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Mats R:s samling

Bukowski 24 bestod till största delen av mynt från Nyholm och Boivies gedigna samlingar. Dessvärre kan man inte avgöra vem av dem som lämnat in vad. (Foto MISAB 15)

ex 2.

kvalitet 1+, “obetydligt hack, något svagpräglad”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion “Bonde 1” (2007) –> Håkan Westerlund som ombud –> Ove Karlssons samling –> JOB?

(Foto Bonde 1)

ex 3.

kvalitet 1+

C.W. Burmesters samling –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling nr 1020 (1913-1966) –> Hirsch 1 (1966) –> C.O. Algårds samling (1966-1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 53 (1989) –> C.O. Algårds samling (1989-1992) Julius Haganders samling (1992-2011) –> Künker 185 auktion Hagander 1 (2011) –> Nils-Unos samling –> Leif J:s samling –>?

(Foto Hagander 1)

ex 4.

kvalitet 1+, “liten repa åtsidan”

C.F. Meinanders samling (-1871) –> KMK –> Bokauktionskammaren (mars 1872) –> J.F.H. Oldenburgs samling (1872-1898) –> Bukowski 113 (1898) –> Daniel Holmberg som ombud –> Fryklöfs samling (1898-1917) –> Israel Berghmans samling –>?–> C.J. Ljunggrens samling (-1925) –> Appelgrens katalog 50 (1925) –> Gunnar Ekströms samling (1925-1969) –> i änkan Vera Ekström ägo –>?–> Mynthusets auktion (oktober 1988) –>?

Detta var en dubblett i Gunnar Ekströms samling och såldes aldrig på någon Ahlströmauktion. I stället sålde Vera Ekström det till en privatperson och det var förmodligen denne som sedan lämnade in det till Mynthusets auktion. (Mynthusets foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “något svagpräglad vid kungens ansikte”

Virgil Brands samling (-1926) –> i brodern Armin Brands ägo –> i brorsdottern Jane Allen Brands ägo –> Sothebys auktion “The Brand Collection part 4” (1983) –>?

(Sothebys foto)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “rispor”

C.F. Pogges samling (-1840) –> Stralsunds Museum –> Hamburgers auktion 1903 –> J.O. Wedbergs samling (1903-1912) –> Appelgren 15 (1912) –> Otto Smiths samling (1912-1935) –> i Smiths arvingars samling (1935-1998) –> Bjarne Ahlström –> Christer Berggrens samling (1999-2017) –> MISAB 21 (2017) –>?–> Künker 337 (2020) –>?

(Foto MISAB 21)

ex 7.

Lars Emil Bruuns samling –> Hess auktion, Frankfurt (1914) –>?–> Virgil Brands samling –>?–> förmodligen till Axel A:xon Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

Eftersom så här gamla bilder inte föreställer själva myntet utan en avgjutning i ett porösare material, så kan identifieringen av ett visst exemplar vara något vansklig. Eventuella märken kan ofta finnas på avgjutningen men inte på myntet, och patina och smutsfläckar ser man inte alls. Däremot är centreringen och även svagpräglade områden fortfarande tydliga tecken. (Hess foto)

ex 8.

Oscar Wasastjernas samling (-1920) –> Axel Ax:on Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

Myntet är utställt i Avestamuseets monter och därför visas bara åtsidan på denna privata bild. Svagpräglingen är så gott som identisk med den på Bruuns exemplar men det är några andra små detaljer som skiljer. Viktigast är märket i vecket ovanför kungens vänstra knä, vilket saknas på Bruuns exemplar. Dessutom står det i boken om Avesta Myntmuseum att boken kommer från Wasastjerna.