Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Daler Stockholm – Typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1537      ca 34-35 mm      14,63 g     95,3% silver                                            

Upplaga: >1623 ex

Myntmästare: Kasper Beckman    

Gravör: Gorius Målare

Gamla sm 107

Nya sm 114

RRRR

(Foto från SM-boken)