Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Daler Stockholm – Typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1534      ca 34-35 mm      14,63 g     95,3% silver                                              (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Anders Hansson     

Gravör: okänt

Gamla sm 106

Nya sm 113

RRR

(Foto MISAB 33)