Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Mark – Stockholm – Typ 5

Myntfakta:

Stockholm     1556      ca 26-30 mm     6,01 g     50% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer    

Gravör: okänd

Gamla sm 127

Nya sm 135

endast off.saml?

(Foto från SM-boken)