Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Daler Stockholm – Typ 5

Myntfakta:

Stockholm     1537      ca 38-41 mm      29,26 g     95,3% silver m                                             

Upplaga: okänd

Myntmästare: Kasper Beckman     

Gravör: Gorius Målare

Gamla sm 104

Nya sm 111

Endast offentliga samlingar?

(Foto SM-boken)