Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Mark 1556 – Stockholm

ex 1.

kvalitet 1+/01, “obetydlig plantsspricka”

Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1947) –> St.Louis Coins –> Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1982) –> Ahlström 26:16 (1982) –>?–> Birger Strandberg (-1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 79 (1989) –> Leif Jansson –>? 

(Foto Ahlström 26)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Hirsch Mynthandel (1947) –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Clifford Söderbergs samling –>?–> MISAB 10 (2014) –> Nils Lindbergs samling (2014-2015) –> MISAB 15 (2015) –> JOB:s samling

(Foto MISAB 10)

ex 3.

NGC AU 53

Noonans 255 (maj 2022) –>?–> Heritage NYINC Signature sale 3106 (jan 2023) –> Heritage ANA Signature sale 3109 (aug 2023) –>?

Intressant nog var myntet inkapslat på de första två auktionerna, men på den tredje var det utsläppt i frihet igen. (Foto Heritage 3109)

ex 4.

kvalitet 1+, “plantsspricka”, (app 1037)

Graf Robert Douglas münzsammlung –> Hess/Leu 34 (1967) –>?–> Ahlström 5 (1974) –> C.O. Algårds samling (1974-1978) –> Svea 3 (1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 80 (1989) –> Leif Jansson –>? 

(Foto Ahlström 5)

ex 5.

kvalitet 1+

Hirsch 26 (1984) –>?–> Myntgalleriet 3 (1995) –>?–> Nordlinds auktion 2006 –>?

(Nordlinds foto)

ex 6.

kvalitet 1+, “partiellt något svagpräglad, korroderad”, (app 1037)

Hirsch 9 (1978) –>?–> Ahlström 54 (1996) –> P.G. Carlssons samling –>?–> MISAB 21 (2017) –> L. Sjö:s samling

(Foto MISAB 21)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “putsad”

Ahlström 1 (1972) –> C.O. Algårds samling (1972-1973) –> Ahlström 4 (1973) –> Birger Wennberg, Hirsch Mynthandel –>?–> Myntkompaniet 2 (2012) –> Myntkompaniet 4 (2013) –>?–> Myntkompaniet 5 (2013) –>?–> Myntkompaniet 9 (2015) –>?

(Foto Myntkompaniet 9)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “ojämn plants”, (app 1038)

Ahlström 26:469 (1982) –> Ingemar Carlssons samling (1982-1995) –> Ahlströms specialauktion 52B (1995) –> Ove Karlssons samling (1995-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “svagpräglad”

Svea 10 (1981) –> Rolf Sjöbergs samling (1981-1989) –> Ahlström 40 (1989) –> P.G. Carlssons samling –> Hirsch 39 (1990) –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 10.

kvalitet 1/1+, “rispor, centralt något svagpräglad”

MISAB 30 (2019) –> Balatonsamlingen

(Foto Ahlström 30)

ex 11.

kvalitet 1/1+, (11,84 g, app 1037)

Sven Svenssons samling (ss1155) –> SNF 158:9 (2009) –> Nils-Unos samling

(Foto SNF 158)