Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/4 Daler Stockholm

Myntfakta:

Stockholm     1534      ca 30 mm      7,31 g     95,3% silver                                                   (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Anders Hansson     

Gravör: okänt

Gamla sm 108

Nya sm 115

RRR

(Foto MISAB 19)