Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Daler Stockholm – Typ 6

Myntfakta:

Stockholm     1559      ca 40-44 mm      29,21 g     87,5% silver                                             

Upplaga: 14444 ex

Myntmästare: Jost Höijer    

Gravör: Erik Olofsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 6:1a1559ADIVVA112a105ganska vanlig
Typ 6:1b1559ALIVVA112bRRRR

Den vanliga varianten med ADIVVA i frånsidans omskrift (Foto MISAB 8)