Raritetssidan – Gustav Vasa – 1/2 Mark 1560 – sm 140d

ex 1.

kvalitet 01/0, “litet plantsfel, små underliggande korrosionsbubblor”

Georg de Lavals samling (-1941) –> Manne Jakobssons samling –>?–> Gorny & Mosch 59 (1992) –>?–> Swiss Bank Corporation 43 (1997) –> Sten Törngrens samling (1997-2000) –> Spink 143:87 (2000) –> Håkan Westerlund som ombud –> Lars-Erik Bomans samling (2000-2014) –> MISAB 10 (2014) –>?–> Coin Cabinet 5 (2017) –>?

Enligt MISAB 10 så trodde man att detta ex kunde vara unikt i privat ägo och det kan mycket väl vara riktigt. (Foto MISAB 10)