Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Daler Stockholm – Typ 3

“Svärdet”

Myntfakta:

Stockholm     1534      ca 38-41 mm      29,44 g     95,3% silver m                                              (värdena grundas på befintliga mynt eftersom inga myntordningar är kända)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Anders Hansson     

Gravör: okänt

Gamla sm 101

Nya sm 108

RRR

(Foto från Nordlinds auktion 2006)