Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Mark 1558 – Stockholm – sm 127a

BEATVS

ex 1.

kvalitet 01/0

Österlunds auktion (okt 1975)

(Österlunds foto)

ex 2.

kvalitet 01, “mindre störande kantskada”

MISAB 43:267 –> MM:s samling

(Foto MISAB 43)

ex 3.

kvalitet 01)(1+/01, “lätt rengjord”

Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1948) –> St.Louis Coins –> Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1948-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Ekströmstiftelsen (1987-2023) –> MISAB 43:268 (2023) –> Nils-Unos samling

Enligt Ahlström 35 så ska detta även vara Wedbergs ex, men något bevis på detta går inte att hitta. Berghman sålde ju sin 1:a samling till Svensson året efter att Wedbergs samling såldes och hur den då detta mynt ska ha kunnat ligga i Berghmans samling efter det är svårt att räkna ut. (Foto MISAB 43)

ex 4.

kvalitet 01)(1+/01, “kantex”

MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 5.

“good very fine”

Sten Törngrens samling (-1981) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 90 (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier (1989-1991) –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>? 

(Foto från Schmitz katalog)

ex 6.

“good very fine”

Sten Törngrens samling –> Spink 143:75 (2000) –> P.G. Carlssons samling–>?

(Foto Spink 143)

ex 7.

“nearly very fine”

Ahlström 34:72 (1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 92 (1989) –> Hans Hirsch –>? 

(Foto från Schmitz katalog)

ex 8.

kvalitet 1, “varit infattad”

Ahlström 34:73 (1986) –>?

(Foto Ahlström 34)