Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Mark – Stockholm – Typ 7

Myntfakta:

Stockholm     1558-1560      ca 26-30 mm     6,01 g     50% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer    

Gravör: Erik Olofsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 7:11558Olofssons åtsida)
(okänd frånsidesgravör
138130RRRR
Typ 7:2a1559båda sidorna graverade
av Olofsson i Stockholm
139aendast off.saml?
Typ 7:2b1559åtsidesstamp från Åbo =
blad ovanför porträttet
139b131RR
Typ 7:3a1560do140a132RR
Typ 7:3b1560“60” i skölden140bRRR
Typ 7:3c1560“1560” i omskriften140c133aendast off.saml?
Typ 7:3d1560“60” i omskriften140d133bRRRR

Typ 7:3a med en åtsidesstamp från Åbo. Det typiska med denna är det stora bladet ovanför konungen.

Under åren 1556-1557 fanns i Stockholm en för oss okänd gravör. Dennes frånsidor användes till viss del även 1558. Skillnaden gentemot Olofssons frånsidor 1558-1560 ser man tydligast på den stora kronan ovanför skölden.