Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Mark – Stockholm – Typ 7

Myntfakta:

Stockholm     1558-1560      ca 26-30 mm     6,01 g     50% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer    

Gravör: Erik Olofsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 7:11558138130
Typ 7:2a1559“spretig” krona på frånsidan139a
Typ 7:2b1559jämnare krona139b131
Typ 7:3a1560åtsidesstamp från Åbo140a132
Typ 7:3b1560“60” i skölden140b
Typ 7:3c1560“1560” i omskriften140c133a
Typ 7:3d1560“60” i omskriften140d133b

Typ 7:3a med en åtsidesstamp från Åbo. Det typiska med denna är det stora bladet ovanför konungen.

Under åren 1556-1557 fanns i Stockholm en för oss okänd gravör. Dennes frånsidor användes till viss del även 1558. Skillnaden gentemot Olofssons frånsidor 1558-1560 ser man tydligast på den stora kronan ovanför skölden.