Raritetssidan – Adolf Fredrik – Silvermynt

1 Riksdaler

1751-1753     fler än 20 kända ex vardera     sm 41-43

1754     (gs F under bilden)    7 kända ex     sm 44a

1754   (gs på halsavskärningen)   fler än 20 kända ex     sm 44b

1754     (lång rosettsnibb)          5 kända ex     sm–

1755     (1754 års bild)          2 kända ex     sm–

1755                  fler än 20 kända ex     sm 45

1756                  fler än 15 kända ex     sm 46

1757                            3 kända ex     sm 47

1759                           12 kända ex     sm 48

1760                  fler än 15 kända ex     sm 49

1761                           12 kända ex     sm 50

1762-1768   fler än 15 kända ex vardera     sm 51-57

1769     (9 serafer)     fler än 15 kända ex     sm 58a

1769  (7 serafer, stort huvud)     5 kända ex     sm 58b

1769  (7 serafer, litet huvud)     fler än 15 kända ex     sm 58b var

1770 (11 serafer)     ca 10 ex     sm 59 var

1770     (9 serafer)     vanligt förekommande     sm 59
1770 har 119 försäljningar enbart på Ahlströms auktioner

1771   fler än 25 kända ex     sm 60     1771 har 27 försäljningar på Ahlströms auktioner

2 Daler sm  (2/3 Riksdaler)

1770     (37 mm)     fler än 20 kända ex     sm 61a

1770     (35 mm)     fler än 40 kända ex     sm 61b

1/2 Riksdaler

1752                            9 kända ex     sm 62

1753                           12 kända ex     sm 63

1755                           15 kända ex     sm 64

1766      (utan gs)             0 kända ex     sm 65a

1766      (gs CF)    fler än 15 kända ex     sm 65b

1767-1768     fler än 15 kända ex vardera

1 Daler sm  (1/3 Riksdaler)

1770   (31 mm)     fler än 40 kända ex     sm 68a

1770   (29 mm)     fler än 25 kända ex     sm 68b

1/4 Riksdaler

1752                             10 kända ex     sm 69

1753                             10 kända ex     sm 70

1755                       fler än 15 kända ex     sm 71

1760                            10 kända ex     sm 72

1765     (7 serafer)        fler än 20 kända ex     sm 73a

1765     (9 serafer)        fler än 20 kända ex     sm 73b

1767                            15 kända ex     sm 74

1768                        fler än 35 kända ex     sm 75

16 Öre sm   (1/6 Riksdaler)

1770                        fler än 30 kända ex     sm 76

1/8 Riksdaler

1767     (liten bild)            fler än 15 kända ex     sm 77a

1767     (stor bild)     fler än 40 kända ex     sm 77b

1768                    fler än 40 kända ex     sm 78

8 Öre sm     (1/12 Riksdaler)

1771     (ögla i A)     fler än 50 kända ex     sm 79a

1771     (vinkel i A)            12 kända ex     sm 79b

4 Öre sm     (1/24 Riksdaler)

1771                    fler än 50 kända ex     sm 80

4 Mark

1752  (gs F, diagonalt räfflad rand)   3 kända ex     sm 81a

1752  (gs F, vertikalt räfflad rand)   10 kända ex     sm 81b

1752     (utan gs)     fler än 15 kända ex     sm 81c

1753     (gs F)                    0 kända ex     sm 82a

1753     (utan gs)     fler än 15 kända ex     sm 82b

1754                              11 kända ex     sm 83

1755                              7 kända ex     sm 84

2 Mark

1752     (gs F)                   4 kända ex     sm 85 var

1752     (utan gs)     fler än 20 kända ex     sm 85

1754                             15 kända ex     sm 86

Kastmynt     (2 Mark)

1751     (kröningen)     fler än 30 kända ex     sm 120

1771  (begravningen, gs FEHRMAN)   fler än 20 kända ex     sm 121a

1771  (begravningen, gs C.G.F.)   0 kända ex     sm 121b

Trots att denna variant inte någonstans anges som en raritet har ingen bild kunnat hittas. Alla kända försäljningar av begravningsmyntet 1771 har avsett varianten med gs FEHRMAN.

10 Öre

1751-1754          fler än 15 kända ex vardera     sm 87-90

1755                               9 kända ex     sm 91

1756                    fler än 15 kända ex     sm 92

1760                              13 kända ex     sm 93

1761                               8 kända ex     sm 94

1763                    fler än 30 kända ex     sm 95

1764                               10 kända ex     sm 96

5 Öre

Det finns för få bilder i auktionskatalogerna för att kunna beräkna antalet kända ex av 5-öringarna på vanligt sätt. De angivna antalet på de svåra årtalen nedan är därför beräknade efter summan av antalet säkra ex plus 2/3 av antalet försäljningar utan bild.

1754          ca 11 privata ex          sm 100

1761          ca 12 privata ex          sm 107

1762          ca 7 privata ex          sm 108

1765          ca 9 privata ex          sm 111

1 Öre

För få bilder även för 1-öringarna, men här verkar förekomsten jämnare och förmodligen finns det ingen årtalsraritet.