Typsida – Adolf Fredrik – 1/2 Riksdaler (Typ 2)

Med valör angiven

Myntfakta:

Stockholm     1767-1768     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 9125 ex

Myntmästare: Albrekt Lindberg

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman

     Typ 2:1.     1767 med gs CF     (2649)      sm 66

     Typ 2:2.     1768 utan gs     (6476)      sm 67

De årliga upplagorna redovisas inom parentes ovan.

Gravörsignumet är placerat längst ner i hårlockarna och kan vara lite svårt att se om man inte vet var man ska titta. (Foto MISAB 29)