Typsida – Adolf Fredrik – 4 Mark

Myntfakta:

Stockholm     1752-1755     20,8 g     ca 36 mm     69,4% silver

Diagonalt räfflad eller vertikalt räfflad rand

Upplaga totalt: 165555 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg  (mm HM)

Myntgravör:  Daniel Fehrman  (gs F)

Diagonalt räfflad rand

     Typ 1:1.     1752     gs F     (65098 ex)       sm 81a               RRR

Vertikalt räfflad rand

     Typ 1:2a.     1752     gs F            sm 81b               RR

     Typ 1:2b.     1752                   sm 81c

     Typ 1:3a.     1753     gs F     (80175 ex)       sm 82a               0 kända ex

     Typ 1:3b.     1753                   sm 82b

     Typ 1:4.     1754               (12864 ex)       sm 83               RR

     Typ 1:5.     1755              (7418 ex)       sm 84               RR

De årliga upplagorna redovisas inom parentes ovan.

(Foto MISAB 16)

Det gjordes minst två åtsidesstampar till 4 Mark 1752 varav bilden till vänster visar det porträtt som förseddes med gs F. Gravörsignumet är svårt att se på en bild, även när upplösningen är god. Det sitter i alla fall på halsavskäringen, mitt ovanför den nedersta hårlocken. Om man undrar så är det mycket lättare att hålla reda på vilket porträtt som det sitter på än att se själva signumet.