Raritetssidan – Adolf Fredrik – 4 Mark 1755

ex 1. 

kvalitet 1+/01, “svaga repor”

Samling Bonde på Eriksberg (1927-2008) –> auktion Bonde 3 (2008) –>?

Förvärvad av Carl Gotthard Bonde den 1/1 1927 tillsammans med 5 andra sällsynta mynt, bl.a. en Ädelforsdukat 1747 och en Daladukat 1751. (Foto Bonde 3)

ex 2. 

kvalitet 1+

Ahlström 32 (1985) –> Ahlström 33 (1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 3. 

“very fine”

Sven Svenssons samling –> SNF 54 (1964) –>?–> Sten Törngrens samling –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1195) –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> spade 744

(Foto MISAB 34)

ex 4. 

kvalitet 1+, “randen med filspår, små repor”

Österlunds auktion mars 1979 –>?–> Ahlström 40 (1989) –>?–> MISAB 7 (2012) –>?–> MISAB 29 (2018) –> R. Jonssons samling 

Märkena under och bakom porträttet är lätta att känna igen på alla fotografier. (Foto MISAB 7)

ex 5.

kvalitet 1+)(1/1+

Myntkompaniet 23 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 23)

ex 6. 

kvalitet 1/1+, “små plantsfel”

MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 7. 

kvalitet 1/1+, “repor frånsidan”

Nordlinds auktion november 2011 –>?–> MISAB 21 (2017) –> Johan P:s samling 

(Nordlinds foto)

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Törne

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Göteborgs museum

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912) kvalitet 1/2

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1+

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (1926) kvalitet 1?

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935) kvalitet 1

ex. Högberg katalog 4 (1951) kvalitet 1+

ex. J Pedersens Mynthandel (1989) kvalitet 1+