Raritetssidan – Adolf Fredrik – 4 Mark 1755

ex 1. 

kvalitet 1+/01, “svaga repor”

Samling Bonde på Eriksberg (1927-2008) –> auktion Bonde 3 (2008) –>?

Förvärvad av Carl Gotthard Bonde den 1/1 1927 tillsammans med 5 andra sällsynta mynt, bl.a. en Ädelforsdukat 1747 och en Daladukat 1751. (Foto Bonde 3)

ex 2. 

kvalitet 1+

Ahlström 32 (1985) –> Ahlström 33 (1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 3. 

“very fine”

Sven Svenssons samling –> SNF 54 (1964) –> Ivar Rosenqvists samling (1964-1990) –> Sten Törngrens samling (1990-2000) –> Spinks 143:1195 (2000) –> Per Matsson –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> spade 744

(Foto MISAB 34)

ex 4. 

kvalitet 1+, “randen med filspår, små repor”

Österlunds auktion mars 1979 –>?–> Ahlström 40 (1989) –>?–> MISAB 7 (2012) –>?–> MISAB 29 (2018) –> R. Jonssons samling 

Märkena under och bakom porträttet är lätta att känna igen på alla fotografier. (Foto MISAB 7)

ex 5.

kvalitet 1+)(1/1+

Myntkompaniet 23 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 23)

ex 6. 

kvalitet 1/1+, “repor frånsidan”

Nordlinds auktion november 2011 –>?–> MISAB 21 (2017) –> Johan P:s samling 

(Nordlinds foto)

ex. med omgjort årtal

kvalitet 1/1+, “små plantsfel”

MISAB 5 (2011) –>?

Man missade på MISAB att detta var ett manipulerat årtal, där man tagit bort det övre strecket på 3:an, vilket gör att det kan läsas som 1755. Man kan dock genomskåda bedrägeriet genom att titta på åtsidan som har 1753 års porträtt. (Foto MISAB 5)

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. J Pedersens Mynthandel (1989) kvalitet 1+ 

ex. Högberg katalog 4 (1951) kvalitet 1+

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935) kvalitet 1

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (1926) kvalitet 1?

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1+

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912) kvalitet 1/2

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Göteborgs museum

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Törne