Raritetssidan – Adolf Fredrik – 4 Mark 1752 (vertikalt räfflad rand, gs F)

Porträttjämförelse

Porträtt med gs F till vänster; utan gs till höger. (MISABs foto)

ex 1. 

kvalitet 01/0

Otto Smiths samling –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Ahlström 26 (1982) –>?–> Ahlström 60 (1999) –> Hans Hirsch

Gravörsignumet måste vara mycket svagpräglat eftersom man uppger att det saknas i alla tre katalogerna. Stampen som använts har dock i början utan tvekan varit försedd med ett gs. (Foto Ahlström 16)

ex 2. 

kvalitet 01/0, “ett par smärre fläckar/plantsfel och fina rispor”

Ahlström 7 (1974) –> Sten A Ivarsson (1974-2017) –> MISAB 22 (2017) –> Melins Mynt –>?

Lite märkligt kanske att MISAB faktiskt satte 01/0 på detta mynt när Ahlström satte 01 redan 1974. Dessutom kan noteras att det inte i någon av katalogerna angavs att det var ett ex med gravörssignum.(Foto MISAB 22)

ex 3. 

kvalitet 01/0

gammal samling som legat orörd sedan 1950-talet –> J.Pedersens Mynthandel –> Helsingborgs Mynthandel (2020-2021) –> Jonas Elofssons samling (2021-2023) –> Sincona 87 (2023) –>?

(Foto Sincona 87)

ex 4.

kvalitet 1+/01

Ahlström 20:324 (1979) –> Bjarne Ahlström –>?

Det ser ut som en liten stampklump på halsen som inte finns på de andra exemplaren. (Foto Ahlström 20)

ex 5.

kvalitet 1+/01, “rengjord”

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 744

(MISABs foto)

ex 6.

kvalitet 1+/01, “beläggningsrester, något ojämn patina”

Upplands Enskilda Banks samling –> MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 7. 

NGC AU-53, “lightly toned”

Ahlström 33 (1986) –>?–> Sten Törngrens samling (-2000) –> Spinks auktion i London (2000) –> J.Pedersens Mynthandel –> Lennart Philipsons samling (2000-2016) –> Stacks Bowers & Ponterio auktion (januari 2016) –>?–> Oslo Myntgalleri 38 (2024) –> Helsingborgs Mynthandel –> Fenris samling

Mycket troligt att Törngren köpte myntet på Ahlström 33, men detta har inte gått att verifiera ännu. (Foto Oslo Myntgalleri 38)

ex 8. 

kvalitet 1+, “små plantsfel”

Ahlström 38 (1988) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 9. 

kvalitet 1+, “kantskador”

Ahlström 55 (1997) –>?

(Foto Ahlström 55)

ex 10.

kvalitet 1+

Hässleholms klubbauktion december 2023 –>?

(privat foto)

ex 11. 

kvalitet 1/1+

Ahlströms lagerlista 62-63 (1982-84) –>?

(Ahlströms foto)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Schmitz –> KNF auktion Schmitz 3:653 (1990) kvalitet 1/1+

ex. Ahlströms lagerlista 57 (1978) kvalitet 1+, “obetydlig repa”

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (1926) kvalitet 1?

ex. Jan Sjödahl –> Holmberg 107 (1914)

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894)