Typsida – Adolf Fredrik – 1/8 Riksdaler

Myntfakta:

Stockholm     1767-1768     3,66 g     ca 23 mm     87,8% silver               diagonalt räfflad rand

Total upplaga: 40609 ex

Myntmästare:  Albrekt Lindberg  (mm AL)

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman

     Typ 1:1a.     1767      liten bild      (23417 ex)      sm 77a      S

    Typ 1:1b.     1767      stor bild           sm 77b

     Typ 1:2.     1768     (17192 ex)      sm 78

De årliga upplagorna redovisas inom parentes ovan.

Typ 1:1a med det lilla porträttet. (Foto MISAB 13)

Typ 1:1b med det större porträttet. Denna gång har Fehrman använt en porträttpuns (patris) med vilken han tillverkade två åtsidesstampar som användes 1667-1668. (Foto MISAB 12)