Typsida – Adolf Fredrik – 1 Daler sm

1/3 Riksdaler

Myntfakta:

Stockholm     1770     9,75 g     ca 29 och 31 mm     87,8% silver               vinkelräfflad rand

Upplaga: 20833 ex

Myntmästare:  Albrekt Lindberg

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman

     Typ 1:1a.     1770 med diameter 31 mm     sm 68a

     Typ 1:1b.     1770 med diameter 29 mm     sm 68b

(Foto MISAB 10)