Typsida – Adolf Fredrik – Kastmynt (typ 2)

Begravningen 1771      (2 Mark)

Myntfakta:

Stockholm     30:e juli 1771     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver               vinkelräfflad rand

Upplaga: 4604 ex

Myntmästare:  Albrekt Lindberg

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman (gs FEHRMAN eller gs CGF)

     Typ 2:1a.     1771     gs FEHRMAN     sm 121a

     Typ 2:1b.     1771     gs CGF     sm 121b        endast off. saml?

(Foto MISAB 28)