Typsida – Adolf Fredrik – 3 Daler sm

1 Riksdaler      Typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1770-1771     29,25 g     ca 42 mm     87,8% silver

Ranskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare:  Albrekt Lindberg

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman

     Typ 3:1a.     1770 med 11 serafer       sm 59     (143352 ex)    

     Typ 3:1b.     1770 med 9 serafer       sm 59     (ingår i 143352 ex)

     Typ 3:2.     1771 med 9 serafer      sm 60      (19852 ex)

Jämförelse mellan 9 och 11 serafer

Upplagorna redovisas inom parentes ovan (Foto MISAB 12)

Variant med ringlänkar i serafimerkedjan

Om man tittar närmare på den övre bilden så ser man att serafer och kors sammanbinds av cirkelrunda ringar. Något sådant finns inte på den nedre bilden.