Sensationell bild

Det skulle förvåna mig om någon som läser detta någonsin har sett en bild av ovanstående mynt. Det är det tilltänkta kastmyntet till Adolf Fredriks begravning 1771 med gravörsignum CGF (sm 121b). Det är dock tveksamt om åtsidesstampen verkligen blev använd 1771. Frånsidan ser däremot ut att vara samma som den som användes tillsammans med åtsidan signerad med “Fehrman”.

Jag har försökt komma underfund med hur det kom sig att varianten egentligen blev medtagen i SM-boken när det har funnits så lite bevis på att den existerar. Det lär ha varit så att J.O.Wedberg ska ha haft ett tennavslag i sin samling, men det fanns inte med i katalogerna när samlingen såldes. Så förmodligen är den enda källan någon beskrivning (utan bild) som gjorts för länge sedan.

Ovanstående bild föreställer också ett tennavslag. Den nuvarande ägaren köpte det för länge sedan av Kronans Mynthandel i Göteborg. Intressant är att han då även köpte “Änkedrottningens begravning 1782” i samma metall. Tydligen hade även handlaren köpt de båda avslagen från samma samling. Det är givetvis inget bevis men det väcker tanken att de båda mynten kanske gjort hela resan tillsammans och även präglats samtidigt. Det kan även vara så att det här exemplaret en gång låg i Wedbergs samling. Det är inte gott att veta.

Den som tror att numismatiken är en färdigutforskad vetenskap har grundligt fel. Det finns fortfarande många gånger fler frågetecken än svar och den här begravningsvarianten är en av dem som det behöver forskas mer om. Nu har vi i alla fall en bild så vi vet hur den ska ha sett ut. Det är alltid en början.

Falcoin