Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Riksdaler 1759

ex 1. 

kvalitet 01/0

SNF 99 (1980) –> Sune Berggrens samling (1980-1981) –> Clifford Söderbergs samling (1981-1995) –> Lars-Erik Bohmans samling (1995-2013) –> MISAB 8 (2013) –>Karlskrona Mynthandel –>? 

(Foto MISAB 8)

ex 2. 

kvalitet 1+/01, “litet plantsfel”

Conrad Quensels samling –> samling Bonde på Eriksberg (1918-2008) –> auktion Bonde 3 (2008) –> R.Jonssons samling 

Conrad Quensels samling köptes 1918 i sin helhet av Carl Gothard Bonde. (Foto Bonde 3)

ex 3. 

kvalitet 1+

Ahlström 49 (1994) –> Christian Hamrin (1994-1998) –> C.Berggrens samling (1998-2017) –> MISAB 21 (2017) –>?

(Foto Ahlström 49)

ex 4. 

“sehr schön/vorzüglich”

Sven Flodberg (1970) –> Lars Holms samling –> Jan Anderssons samling –>Julius Haganders samling (1991-2011) –> auktion Hagander 2 (2011) –> Bengt Svenssons samling (2011-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 744

(Foto Hagander 2)

ex 5. 

kvalitet 1+, “liten repa”

Ahlström 7 (1974) –>?–> J.Pedersens Mynthandel (1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> JPedersens Mynthandel (1990-2000) –> P.Gartmarks samling (2000-2004) –> Johan Melin –>?  

(Foto från Schmitz katalog)

ex 6. 

kvalitet 1+, “obetydlig inristning, små repor”

Ahlström 10 (1975) –> Sten Törngrens samling (1975-2000) –> Spinks 143:1200 (2000) –>?–> Ahlström 71 (2004) –>?


Lägg märke till stampsprickan kl 7 på åtsidan (Foto Ahlström 71)

ex 7. 

kvalitet 1+

MISAB 5 (2011) –>?–> Myntkompaniet 23 (2022) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 8.

Ove Karlssons samling –> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 9. 

kvalitet 1+)(1/1+

Ahlström 47 (1993) –>?

(Foto Ahlström 47)

ex 10. 

kvalitet 1/1+, “åtsidan fläckig”

MISAB 12 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

Ytterligare försäljningar där foto saknas:

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Nordqvist –> Bukowski 125 (1899)

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmberg

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Wäxjö Myntkabinett

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Bukowski

ex. Appelgren 26 (1914) kvalitet 1

ex. Berghmans dubbletter –> Appelgrens auktion 29/10 1918 –> Alexander Lagerman

ex. Appelgren 44 (1922) kvalitet 1

ex. Bobergs lagerlista 1 (nov 1925) kvalitet 2

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (dec 1925) kvalitet 1?

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (aug 1926)

ex. Sven Svensson –> SNF 54 (maj 1964) –> Per Hellström (1964-1989) –> P.Å.H.

ex. Nordstjärnans auktion i Örebro 3/2 1967 –>?–> Hirsch 33 (1986) kvalitet 1, “varit monterad”

ex. Ahlström 42 (1990) kvalitet 1+)(1