Typsida – Adolf Fredrik – 1 Riksdaler (Typ 2)

Med angiven valör

Myntfakta:

Stockholm     1767-1769     29,25 g     ca 42 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 228068 ex

Myntmästare:  Albrekt Lindberg

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman

Typ 2:11767(58540 ex)sm 56
Typ 2:21768(46385 ex)sm 57
Typ 2:3a17699 serafer(123143 ex)sm 58a
Typ 2:3b1769stort huvud, 7 seraferingår i 123143 exsm 58bRRR
Typ 2:3c1769litet huvud, 7 seraferingår i 123143 exsm 58bS

Upplagorna redovisas inom parentes ovan.  (Foto MISAB 10)

1769 finns varianter både vad det gäller porträttstorlek och antal serafer