Typsida – Adolf Fredrik – 1 Riksdaler (Typ 2)

Med angiven valör

Myntfakta:

Stockholm     1767-1769     29,25 g     ca 42 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 228068 ex

Myntmästare:  Albrekt Lindberg

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman

     Typ 2:1.     1767     (58540 ex)      sm 56

     Typ 2:2.     1768     (46385 ex)      sm 57

     Typ 2:3a.     1769      9 serafer      (123143 ex)      sm 58a

    Typ 2:3b.     1767      7 serafer      (ingår i 123143 ex)      sm 58b

Upplagorna redovisas inom parentes ovan.  (Foto MISAB 10)

1769 finns varianter både vad det gäller porträttstorlek och antal serafer