Typsida – Adolf Fredrik – 1/4 Riksdaler (Typ 1)

Valör ej angiven

Myntfakta:

Stockholm   1752, 1753, 1755, 1760 och 1765   7,31 g   ca 28 mm    87,8% silver     vinkelräfflad rand

Upplaga totalt: 177905 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg (mm HM)     1752-1760

                 Albrekt Lindberg (mm AL)     1765

Myntgravörer:  Daniel Fehrman (gs F)     1752-1764

                 Carl Gustav Fehrman  (inget gs)     1765

mm HM

     Typ 1:1.     1752     (14217 ex)       sm 69               RR

     Typ 1:2.     1753     (18336 ex)      sm 70                RR

     Typ 1:3.     1755     (77588 ex)      sm 71     

     Typ 1:4.     1760     gs F     (6504 ex)      sm 72                RR

mm AL     9 serafer     graverad av Daniel Fehrman    

     Typ 1:5.     1765     gs F     (28260 ex)      sm 73b

mm AL     7 serafer     graverad av C.G.Ferman       

     Typ 1:6.     1765     (ingår i 28260 ex)      sm 73a

Ett förtydligande av typ 1:5 och 1:6 under denna länk: Bilder. Upplagorna redovisas inom parentes ovan.

(Foto MISAB 20)