Typsida – Adolf Fredrik – 1 Riksdaler (Typ 1)

Valör ej angiven

Myntfakta:

Stockholm     1751-1757 och 1759-1766     29,25 g     ca 42 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 486375 ex

Myntmästare: Hans Malmberg  (mm HM)     1751-1762

                 Albrekt Lindberg  (mm AL)     1762-1766

Myntgravör:  Daniel Fehrman  (gs DF eller F)     1751-1764

               Carl Gustav Fehrman  1764-1766

ÅrMmVariantUpplagaSm-nrFörekomst
Typ 1:11751HMgs DF4439 ex41ganska vanlig
Typ 1:21752-“-gs F under
bilden
23370 ex42ganska vanlig
Typ 1:31753-“--“-37758 ex43ganska vanlig
Typ 1:4a1754-“--“-96138 ex44aRRR
Typ 1:4b1754-“-gs på
halsen
ingår i do44bganska vanlig
Typ 1:4c1754-“-do men lång
rosettsnibb
ingår i doRRR
varianter
Typ 1:5a1755-“--“-58135 ex45aRRRR
Typ 1:5b1755-“-inget gsingår i do45bganska vanlig
Typ 1:61756-“--“-2271446fler än 15 ex
Typ 1:71757-“--“-2172 ex47RRR
Typ 1:81759-“--“-3781 ex48R
Typ 1:91760-“--“-29134 ex49sällsynt
Typ 1:101761-“--“-15536 ex50R
Typ 1:111762-“--“-18268 ex51ganska vanlig
Typ 1:121763AL-“-62433 ex52vanlig
Typ 1:131764-“--“-36842 ex53ganska vanlig
Typ 1:141765-“--“-16380 ex54sällsynt
Typ 1:151766-“--“-59275 ex55ganska vanlig

Upplagorna redovisas inom parantes ovan (Foto MISAB 10)

Angående 1765 och 1766 så har CG Fehrman förvisso graverat stamparna, men han har använt en porträttpuns som fadern gjorde redan 1761.