Typsida – Adolf Fredrik – 1 Riksdaler (Typ 1)

Valör ej angiven

Myntfakta:

Stockholm     1751-1757 och 1759-1766     29,25 g     ca 42 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 486375 ex

Myntmästare: Hans Malmberg  (mm HM)     1751-1762

                 Albrekt Lindberg  (mm AL)     1762-1766

Myntgravör:  Daniel Fehrman  (gs DF eller F)     1751-1764

               Carl Gustav Fehrman  1764-1766

mm HM     Daniel Fehrmans gravörsignum

     Typ 1:1.     1751      gs DF     (4439 ex)      sm 41

     Typ 1:2.     1752     gs F under bilden      (23370 ex)      sm 42

     Typ 1:3.     1753     gs F under bilden      (37758 ex)      sm 43

     Typ 1:4.     1754      gs F under bilden      (96138 ex)      sm 44a           RRR

     Typ 1:5.     1754      gs F på halsavskärningen           sm 44b

     Typ 1:6.     1754      lång rosettsnibb          sm–        varianter          RRR

     Typ 1:7.     1755     (58135 ex)           sm–             RRRR    

mm HM     inget gs                

     Typ 1:8.     1755     (58135 ex)      även 1755/54      sm 45

     Typ 1:9.     1756     (22714 ex)      sm 46           

     Typ 1:10.     1757     (2172 ex)      sm 47           RRR

     Typ 1:11.     1759     (3781 ex)      sm 48           R

     Typ 1:12.     1760     (29134 ex)      sm 49           S

     Typ 1:13.     1761     (15536 ex)       sm 50          R

     Typ 1:14.     1762     (18268 ex)      sm 51

mm AL     gravör Daniel Fehrman

     Typ 1:15.     1763     (62433 ex)      sm 52

     Typ 1:16.     1764     (36842 ex)      sm 53

mm AL     gravör Carl Gustav Fehrman

     Typ 1:17.     1765     (16380 ex)      sm 54           S                

     Typ 1:18.     1766     (59275 ex)      sm 55

Upplagorna redovisas inom parantes ovan (Foto MISAB 10)

Angående typ 1:17 och 1:18 så har CG Fehrman förvisso graverat stamparna, men han har använt en porträttpuns som fadern gjorde redan 1761.