Typsida – Adolf Fredrik – 5 Öre sm

Myntfakta:

Stockholm     1751-1767     3,51 g     ca 22 mm     44,4% silver     slät rand

Upplaga totalt: ca 2 miljoner ex

Myntmästare:  Hans Malmberg (mm HM)     1751-1762

                 Albrekt Lindberg (mm AL)     1762-1767

Myntgravörer:  Daniel Fehrman     1751-1764

                 Carl Gustav Fehrman     1764-1767

mm HM

     Typ 1:1.     1751     (229595 ex)      sm 97

     Typ 1:2.     1752     (107717 ex)      sm 98

     Typ 1:3.     1753     (288382 ex)      sm 99

     Typ 1:4.     1754     (51536 ex)        även 1754/53      sm 100      R

     Typ 1:5.     1755     (131581 ex)     även 1755/54      sm 101

     Typ 1:6.     1756     (293881 ex)      sm 102

     Typ 1:7.     1757     (62593 ex)      sm 103

     Typ 1:8.     1758     (101987 ex)      sm 104

     Typ 1:9.     1759     (100321 ex)      sm 105

     Typ 1:10.     1760     (82293 ex)      sm 106

     Typ 1:11.     1761     (41713 ex)      sm 107      R

     Typ 1:12.     1762     (27643 ex)      sm 108           RR

mm AL     gravör Daniel Fehrman    

     Typ 1:13.     1763     (213203 ex)      sm 109

     Typ 1:14.     1764     (55888 ex)     även 1764/63      sm 110

mm AL     gravör Carl Gustav Fehrman

     Typ 1:15.     1765     (65376 ex)          även 1765/64      sm 111      R

     Typ 1:16.     1766     (228500 ex)      sm 112

     Typ 1:17.     1767     (35072 ex)      sm 113

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 25)