Typsida – Adolf Fredrik – 1/4 Riksdaler (Typ 2)

Med valör angiven

Myntfakta:

Stockholm     1767-1768     7,31 g     ca 28 mm     87,8% silver               vinkelräfflad rand

Upplaga totalt: 9876 ex

Myntmästare:  Albrekt Lindberg  (mm AL)

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman

     Typ 2:1.     1767     (4748 ex)       sm 74               R

     Typ 2:2.     1768     (5128 ex)      sm 75

De årliga upplagorna redovisas inom parentes ovan.

(Foto MISAB 13)