Typsida – Adolf Fredrik – 2 Daler sm

2/3 Riksdaler

Myntfakta:

Stockholm     1770     19,5 g     ca 35 och 37 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: 16441 ex

Myntmästare:  Albrekt Lindberg

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman

     Typ 1:1a.     1770 med diameter 37 mm     sm 61a

     Typ 1:1b.     1770 med diameter 35 mm     sm 61b

(Foto MISAB 12)