Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1/4 Riksdaler 1760

ex 1. 

kvalitet 01

Strandberg & Mattssons auktion 1975 –> bordet –>?–> Nordlinds auktion 2011 nr 495 –> Andreas Kaiser som ombud –> Ottar Ertzeids samling (2011-2017) –> MISAB 24 (2017) –>?

(Nordlinds foto)

ex 2. 

kvalitet 01

MISAB 13 (2015) –> Oslo Myntgalleri –> norsk samling 

Objektsbeskrivningen i övrigt var: “vacker patina och stämpelglans,
möjligen det bästa kända exemplaret av denna sällsynta årgång.” (Foto MISAB 13)

ex 3. 

kvalitet 1+/01, “obetydlig repa”

Nordlinds auktion november 2011 nr 296 –> Borås Mynthandel –> Bengt Svenssons samling (2011-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> Spardusts samling

(Nordlinds foto)

ex 4. 

kvalitet 1+

Sven Svensson samling –> Hirsch 1 (1966) –> J.Pedersens Mynthandel –>?–> Sten Törngrens samling (-1982) –> Karl Erik Schmitz samling (1982-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 (nr 1363) –> Sten Törngrens samling (1990-2000) –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1204) –>?

Två mycket olika bilder av åtsida resp frånsida. Snedpräglingen på åtsidan är dock tydlig och kan knappast förväxlas. (Foto Hirsch 1)

ex 5. 

kvalitet 1+

Hirsch 3 (1975) –>?

(Foto Hirsch 3)

ex 6. 

kvalitet 1+, “repor”

Ahlström 50 (1994) –>?

(Foto Ahlström 50)

ex 7. 

kvalitet 1+, “plantsskada på halsen, rengjord”

Numismatisk Orden auktion 7:e mars 1981 –>?

Ingen bild, men en plantsskada på halsen bör vara lätt att känna igen.

ex 8. 

kvalitet 1/1+

Israel Berghmans samling –> Appelgren 37 (1917) –> samling Bonde på Eriksberg (1917-2010) –> auktion Bonde 6 (2010) –> Westerlunds Mynthandel som ombud –> Ove Karlssons samling (2010-2021) –> MISAB 37 (2021) –> JE:s samling –> Fenris samling 

(Foto MISAB 37)

ex 9. 

kvalitet 1

H. Christensen, USA (1959) –> Per Hellströms samling (1959-1989) –> Per-Åke Hellströms samling

Foto saknas på detta exemplar men det har ju inte varit ute till försäljning sedan 1959.

ex 10. 

kvalitet 1

Ahlström 7 (1974) –>?

Foto saknas även här.

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlströms lagerlista 50-52 (1975) kva

ex. SNF 3 (1936) kvalitet 1/1+

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935) kvalitet 1

ex. Boberg 2 (1926) kvalitet 1

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (aug 1926) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1

ex. Boberg lagerlista 1 (nov 1925) kvalitet 1

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmberg

ex. Bukowski 31 (1887) –> A.Levin (1887-1894) –> Bukowski 88 (1894) –> KMK