Typsida – Adolf Fredrik – 10 Öre sm

Myntfakta:

Stockholm     1751-1756, 1760-1761 och 1763-1764

7,02 g     ca 26 mm     44,4% silver     slät rand

Total upplaga: ca 1,2 miljoner ex

Myntmästare: Hans Malmberg (mm HM)     1751-1762

                 Albrekt Lindberg (mm AL)

Myntgravör:  Daniel Fehrman

mm HM

     Typ 1:1.     1751     (44121 ex)      sm 87

     Typ 1:2.     1752     (43476 ex)      sm 88

     Typ 1:3.     1753     (156855 ex)      sm 89

     Typ 1:4.     1754     (104693 ex)     även 1754/53      sm 90

     Typ 1:5.     1755     (91598 ex)        även 1755/54      sm 91             RR         

     Typ 1:6.     1756     (183685 ex)      sm 92

     Typ 1:7.     1760     (233240 ex)       sm 93               R

     Typ 1:8.     1761     (26624 ex)      sm 94                RR

mm AL

     Typ 1:9.     1763     (228388 ex)      sm 95

     Typ 1:10.     1764     (115992 ex)      sm 96                RR

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes

(Foto MISAB 19)