Typsida – Adolf Fredrik – 1/2 Riksdaler (Typ 1)

Valör ej angiven

Myntfakta:

Stockholm     1752, 1753, 1755 och 1766     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 68431 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg (mm HM)     1752-1755

                 Albrekt Lindberg (mm AL)     1766

Myntgravörer:  Daniel Fehrman (gs F)     1752-1755

                 Carl Gustav Fehrman (gs CF)     1766

mm HM     gravör Daniel Fehrman    

     Typ 1:1.     1752     gs F     (4615 ex)      sm 62                RR

     Typ 1:2.     1753     gs F     (17678 ex)      sm 63                R    

     Typ 1:3.     1755     utan gs     (39072 ex)      sm 64                R

mm AL     gravör Carl Gustav Fehrman         

     Typ 1:4a.     1766     utan gs     (7066 ex)      sm 65a                0 kända ex

     Typ 1:4b.     1766     gs CF     (ingår i 7066 ex)      sm 65b                

De årliga upplagorna redovisas inom parentes ovan.

Gravörsignumet är placerat längst ner i hårlockarna och kan vara lite svårt att se om man inte vet var man ska titta. (Foto MISAB 29)