Rariteter på Myntkompaniet 22

Så fick man då också anledning att skriva en blogg om rariteter på en av Myntkompaniets auktioner. Och vilken auktion det blev! Trots att det så sent som förra helgen såldes mynt för någonstans kring 11 miljoner så verkar det fortfarande finnas outsinliga penningförråd att ösa ur. 13 mynt gick över 100000-kronorsgränsen och högst betald blev Riksdalern 1633 som klubbades för 250 000 kr. Nu gick dock luften ändå ur den här auktionen efter att hälften av de svenska mynten blivit sålda. Philea hade nämligen gjort en tidsmässig planeringsmiss av det större slaget. Man började kl. 11.00 och räknade med att hinna med alla 600 svenska mynt till 15.00, vilket kräver 150 rop/timme. Nu visade det sig att man hann med knappt 60 rop/timme vilket gjorde att man kl. 16.30 bara hunnit med hälften av den svenska delen. När man betänker att man endast unnade sig 20 minuters lunchpaus så blev det helt enkelt för långdraget för budgivarna i salen och de flesta verkar ha åkt hem. Man ser också att buden därefter blivit tämligen överkomliga; exempelvis såldes Riksdalern 1820 med Karl XIII:s bild för 52000 kr och Riksdalern 1829 med Troyska ass för 32000 kr, vilket i sammanhanget får anses som mycket billigt.

Som de flesta redan har räknat ut kommer mynten huvudsakligen från Ove Karlssons imponerande samling och det resulterade i den raritetsstinnaste auktionskatalog som jag sett på senare år. Man får gå ända tillbaka till Bonde 6 (2010) för att hitta något jämförbart. Nedan har jag listat de 83 raritetssidor som jag fått anledning att uppdatera och även denna gång har jag tagit med det klubbade priset.

nr 1281 Riksdaler 1617utan inre omskriftsm 26RR150000
nr 1291 Riksdaler 1631arabiskt årtalsm 30aR62000
nr 1311/2 Riksdaler 1632sm 31bR26000
nr 1364 Mark 1618stor bildsm 54R22000
nr 1372 Mark 1618sm 55RRR15000
nr 1381 Mark 1614sm 58RR9200
nr 1391 Mark 1615stor bildsm 59RR10000
nr 1401 Mark 1617stor bildsm 61R6000
nr 1411/2 Mark 1617REFVGIOsm 65RR13000
nr 1502 Riksdaler 1645sm 4RRR220000
nr 1511 Riksdaler 1633sm 9RR250000
nr 1591/2 Riksdaler 1640stor bildsm 24aRRR25000
nr 1601/2 Riksdaler 1641knäbildsm 25RRR27000
nr 1611/2 Riksdaler 1641bröstbildsm 26RR26000
nr 1631/2 Riksdaler 1646mm AGsm 31aRRRR34000
nr 1641/2 Riksdaler 1647sm 32RRR30000
nr 1651/2 Riksdaler 1652sm 33RR8800
nr 1671/4 Riksdaler 1641bröstbild,
delat årtal
sm 36aRR8000
nr 1681/4 Riksdaler 1642delat årtalsm 37aRRRR31000
nr 1691/4 Riksdaler 1642odelat årtal,
mm nedtill
sm 37cR9200
nr 1701/4 Riksdaler 1644mm upptillsm 39aRRR16000
nr 1721/4 Riksdaler 1646arabiskt årtal,
utan mm
sm 41bRR20000
nr 1744 Mark 1642sm 44RRRR82000
nr 1754 Mark 1647sm 46RR5000
nr 1764 Mark 1649MDCXLIXsm 52aR24500
nr 1772 Mark 1641sm 54R30000
nr 1782 Mark 1648mm under sköldensm 58bRRR25000
nr 1811 Mark 1648slät sköldsm 75varRRR8200
nr 1931 Mark 1658sm 25RR76000
nr 1941 Öre 1659mm glödhakarsm 31aRR2500
nr 2018 Mark 1670randskriftsm 59bR74000
nr 2044 Mark 1673bakvänd 4sm 73bRR50000
nr 2054 Mark 1683mm DFsm 74bRR9000
nr 2064 Mark 1686sm 77RR6000
nr 2192 Mark 1678mantel och
bar hals
sm 132R3100
nr 2202 Mark 1681sm 137R900
nr 2241 Mark 1664SVECIA,
krontyp A
sm–RRR8400
nr 2251 Mark 1669sm 162RRR14000
nr 2348 Mark 1698axelharnesksm 131RR31000
nr 2358 Mark 1699sm 33R41000
nr 2368 Mark 1700sm 34R50000
nr 2374 Mark 1699axelharnesksm 40RRR27000
nr 2384 Mark 1704sm 46R8200
nr 2414 Mark 1714sm 53RRR27000
nr 2432 Mark 1698axelharnesksm 57RR9400
nr 2442 Mark 1699axelharnesksm 59RR15500
nr 2472 Mark 1704sm 65R6800
nr 2511 Mark 1697sm 79R16500
nr 2521 Mark 1699sm 81R3800
nr 2551 Mark 1706mm HZsm 88aR9800
nr 2561 Mark 1706mm LCsm 88bR4100
nr 2571 Mark 1709sm 91R4400
nr 2721 Dukat 17441744/3sm 30RR80000
nr 2781 Riksdaler 1732FRIDERICVS,
lång söm
sm 71bRR24500
nr 2791 Riksdaler 1733FRIDERICVS,
lång söm
sm 73R23000
nr 2801 Riksdaler 1734sm 74RR70000
nr 2811 Riksdaler 1735sm 75R41000
nr 2831 Riksdaler 1738mm HMsm 79R13000
nr 2901/2 Riksdaler 1726stor bildsm 96aRR21000
nr 2911/2 Riksdaler 1734sm 98R31000
nr 2951/4 Riksdaler 1748gs DF, 8 korssm 105cR7400
nr 2964 Mark 1732sm 108RR46000
nr 2982 Mark 1736sm 117varRR16500
nr 2992 Mark 1737sm 118R20500
nr 3041 Dukat 1758sm 15RRR96000
nr 3081 Riksdaler 1761sm 50R27000
nr 3121 Riksdaler 1769litet huvud,
7 serafer
sm 58bRosåld
nr 3141/2 Riksdaler 1753sm 63R13000
nr 3161/4 Riksdaler 1753sm 70RR10500
nr 3198 Öre sm 1771vinkel i Asm 79bR2700
nr 3232 Mark 1754sm 86R9000
nr 32510 Öre 1760sm 93R3100
nr 3275 Öre 1761sm 107RR2700
nr 3285 Öre 1765sm 111RR3800
nr 3341 Dukat 1788sm 32RRR94000
nr 3351 Dukat 1789sm 33RR125000
nr 3841 Dukat 1833sm 28R34000
nr 3861 Riksdaler 1820Karl XIII:s bildsm 41cRR52000
nr 3901 Riksdaler 1829Troyska asssm 51R32000
nr 3971 Riksdaler 1838G på halsensm 66varR12000
nr 4371 Carolin 1872stort örasm 13bRR78000
nr 4502 Riksdaler RM 1862sm 25R16500
nr 55110 Öre 1764sm 96Ringick i
lot

Falcoin